Wat gebeurt er met mijn vakantiegeld als ik van werkgever verander?

Het aantal dagen vakantie waarop je dit jaar recht hebt, is gebaseerd op het aantal dagen dat je vorig jaar werkte. Werk je als bediende en verander je van werk, dan betaalt je vorige werkgever het vakantiegeld uit voor de dagen die je bij hem opbouwde. Je nieuwe werkgever trekt dat vakantiegeld dan af van het totaalbedrag.

Vanaf dit jaar wordt het vakantiegeld dat je van je vorige werkgever ontvangt, op een andere manier verrekend bij je nieuwe werkgever. Deze verrekening zal niet langer in één keer gebeuren, maar gespreid, per opgenomen dag vakantie.

Praktische gevolgen

Door deze nieuwe regeling wordt het enkel vakantiegeld dat je van je vorige werkgever kreeg niet langer in één keer afgehouden van je loon bij je nieuwe werkgever. Wanneer je je vakantiedagen gespreid opneemt, zal je dus steeds een behoorlijk deel van je loon ontvangen.

Hoe werkt het precies?

Wanneer je vakantiedagen opneemt bij je nieuwe werkgever, zal die slechts 10% van je gewone loon voor die dagen uitbetalen. Dat is een tijdelijke verrekening. In december volgt dan een tweede berekening om te controleren of je recht hebt op extra loon voor die vakantiedagen of dat je misschien te veel hebt ontvangen. Als je teveel vakantiegeld hebt ontvangen, wordt dat ingehouden op je loon van december.

Recht op informatie

Je werkgever is verplicht je hierover duidelijk te informeren. Het vakantie-attest moet de nieuwe regels vermelden, en je werkgever is verplicht je een duidelijke uitleg te geven over de toegepaste berekeningswijze wanneer je hem hierom verzoekt.

Opgelet: deze nieuwe regeling geldt uitsluitend voor het enkel vakantiegeld. De verrekening van het dubbel vertrekvakantiegeld wijzigt niet. Dat wordt dus nog steeds in één keer verrekend, meestal in de maand waarin je je hoofdvakantie opneemt.

Auteur: Dennis Soete | Afbeelding: Shutterstock