Uitbetaling vakbondspremie

Vakbondspremie retailsectoren: PC 202, 311 en 312

Ben je lid van ACV Puls en werk je in één van bovenstaande sectoren, dan krijg je jaarlijks 145 euro terug van de betaalde bijdragen. Voor wie een verminderde bijdrage betaalt of wie met SWT is (het vroegere brugpensioen) en de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt, bedraagt de vakbondspremie 72,5 euro.

Eind mei of begin juni krijg je van je werkgever een attest bij je loonfiche van de maand mei. Bezorg de beide luiken van dit attest, goed ingevuld en voorzien van je bankrekeningnummer en handtekening, aan het ACV Puls-secretariaat van je woonplaats. De premie wordt uitbetaald tussen 15 juni en 30 september.