De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche of contract aangeduid als paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.

Indexverhogingen mei 2024

PC 202 – Bedienden kleinhandel voedingswaren: Alle lonen worden verhoogd met 1%.

PC 216 – Notarisbedienden: Alle lonen worden verhoogd met 1,48%.

PC 310 – Banken: Alle lonen worden verhoogd met 0,87%

PC 311 – Grote kleinhandelszaken: Alle lonen worden verhoogd met 2%.

PC 327 – Maatwerkbedrijven: Alle lonen worden verhoogd met 2%.

PC 330 – Gezondheidsinrichtingen en diensten: Alle lonen worden verhoogd met 2%.

PC 336 – Vrije beroepen: Alle lonen worden verhoogd met 2%.

PC 337 – Non-profitsector: Alle lonen worden verhoogd met 2%.

 

Indexverhogingen juni 2024

De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche of contract aangeduid als paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.

PC 304 – Podiumkunsten: Alle lonen worden verhoogd met 2%.

PC 318 – Gezinszorg: Alle lonen worden verhoogd met 2%.

PC 319 – Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk: Alle lonen worden verhoogd met 2%.

PC 329 – Socio-culturele sector: Alle lonen worden verhoogd met 2%.

PC 331 – Welzijns- en gezondheidssector: Alle lonen worden verhoogd met 2%.

 

Gelukkig bestaat er in ons land een systeem van automatische indexering. Daardoor stijgen de lonen met de levensduurte. Dat is niet vanzelfsprekend, maar het resultaat van door de vakbond onderhandelde akkoorden. Het systeem ligt onder vuur. Maar het spreekt voor zich dat ACV Puls de loonindexering wil behouden.