Vakbondswerk in Oekraïne cruciaal

Een internationale vakbondsdelegatie vertrok eind mei naar Oekraïne om aandacht te vestigen op vakbondswerk ginder. De Oekraïense vakbonden spelen een cruciale rol in de humanitaire hulpverlening. De delegatie bezocht werknemers van een elektriciteitscentrale die zwaar beschadigd werd door een Russische raketaanval. Terwijl ze werken, riskeren ze hun leven omdat het Russische leger burgerlocaties blijft aanvallen. Andere werknemers zijn naar de frontlinie geroepen of Oekraïne ontvlucht. Deze brutale inval en oorlog ontwrichtte de economie. Nu pas zijn er tekenen van herstel.

Sociale dialoog is onmisbaar, zowel nu tijdens de oorlog als voor de wederopbouw in de toekomst. Recente wetswijzigingen gaan helaas de verkeerde richting uit, met een drastische inperking van onderhandelingsrechten. Nulurencontracten worden mogelijk en het pensioenstelsel wordt geleidelijk geprivatiseerd. Dat moet gestopt worden. Herstelfondsen moeten ook afhankelijk zijn van collectieve onderhandelingen voor de betrokken werknemers. Alleen zo krijgt Oekraïne bevolking de toekomst krijgen die het verdient. www.ituc-csi.org