Klimaatverandering bedreigt werknemers

Een studie van de Internationale arbeidsorganisatie (IAO) toont het verband aan tussen de klimaatverandering en veiligheid en gezondheid op het werk. Steeds meer werknemers worden blootgesteld aan extreme hitte. Sinds 2000 steeg dat aandeel van 65,5 procent naar 70,9 procent, watsamengaat met een stijgend aantal beroepsgerelateerde verwondingen door overmatige hitte. Ook andere gezondheidsproblemen bij werknemers zijn in verband te brengen met klimaatverandering, waaronder kanker, hart- en vaatziekten, ademhalingsaandoeningen, nierfunctiestoornissen en geestelijke gezondheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld maar aan  het effect van UV-straling op huidkanker.

In tropische landen sterven in landelijke regio’s ook meer landarbeiders aan nierfalen. In de aanpak van klimaatverandering moeten veiligheid en gezondheid op het werk mee bekeken worden. De internationale vakbondsfederatie ITUC wil alvast het bewustzijn vergroten. Voor de zorgsector maakten ze samen met Reset-Vlaanderen een gids om de zorgsector aan te passen aan de klimaatverandering. www.ilo.org en https://reset.vlaanderen/kennislabo/klimaatadaptatie-in-de-zorg/