Wat betekent een vruchtbaarheidsbehandeling voor je werk?

Vruchtbaarheidsbehandelingen zijn vaak tijdrovend en vereisen regelmatig medische afspraken. Je kan hierdoor te maken krijgen met frequente afwezigheden op het werk. Gelukkig biedt een nieuwe wet een dubbele bescherming.

Als eerste ben je beschermd tegen ontslag. Dit betekent dat je niet ontslagen mag worden om redenen die te maken hebben met je vruchtbaarheidsbehandeling. Als je werkgever je toch wil ontslaan, moet die bewijzen dat er andere redenen zijn voor dat ontslag. Als het ontslag toch verband houdt met afwezigheden wegens vruchtbaarheidsbehandeling(en), dan kan je aanspraak maken op een beschermingsvergoeding van 6 maanden loon.

Ten tweede beschermt de wet je ook tegen discriminatie. Dat betekent dat je niet benadeeld mag worden vanwege je afwezigheid. Je hebt daardoor het recht om na je afwezigheid terug te keren naar dezelfde functie en om te genieten van alle rechten die je gehad zou hebben als je niet afwezig zou zijn geweest. Als je werkgever hierop een inbreuk maakt, is er een vaste vergoeding verschuldigd van 6 maanden loon.

Belangrijk om weten is dat beide vergoedingen met elkaar gecombineerd kunnen worden, zelfs bovenop een eventuele ontslagvergoeding.

Opgelet: Tijdens je afwezigheden wegens vruchtbaarheidsbehandelingen ontvang je géén loon van je werkgever. Je zal zelf betaald of onbetaald verlof moeten inzetten of eventueel een aanpassing van je uurrooster moeten vragen. Alleen als je effectief arbeidsongeschikt bent als gevolg van je behandeling, wordt dat beschouwd als ziekteverlof.

Vergeet ook niet om je werkgever bij iedere behandeling een medisch attest te bezorgen. De bescherming begint namelijk pas te lopen van zodra je je werkgever geïnformeerd hebt, en tot twee maanden na datum van het attest.

Auteur: Karolien Rouffart | Afbeelding: Shutterstock