De Kluseconomie

“Ik heb vorig jaar een Mercedes gekocht – de lening loopt. Maar morgen kan het afgelopen zijn en zit ik zonder inkomen. Ik heb een gezin te onderhouden.” Het zijn woorden van een betogende Uberchauffeur in de periode dat de Brusselse regering het platformbedrijf aan banden wilde leggen. Zijn uitleg zegt alles over de totale omslag in arbeidsverhoudingen. Want arbeiders die zelfstandigen zijn? Schulden moeten maken om voor Uber te kúnnen rijden? Op aanmoediging van datzelfde Uber betogen tegen socialistisch beleid? De linkse filosoof Gramsci wist het al: de oude wereld is aan het sterven, de nieuwe aarzelt om tevoorschijn te komen en in dat overgangsmoment worden monsters geboren. De zogenaamde platformeconomie is zo’n monster.

In dit boek merkt auteur Tim Christiaens op: technologie op zich is goed noch slecht. De vraag is of we een eeuwig kat-en-muisspel willen met bedrijven die alleen winst kunnen maken door uitbuiting. Of kiezen we voor een arbeidsmarkt waar ieders loon en veiligheid gegarandeerd is? Een scherpe analyse met daaraan gekoppeld een pleidooi voor arbeiderscoöperatieven voor platformwerk.

Interesse in ‘De Kluseconomie’ van Tim Christiaens? Stuur dan je naam en adres vóór 31 mei 2024 naar topboek@acv-csc.be en maak kans op één van de drie exemplaren die we gratis weggeven.