Stagiairs worden vaak niet vergoed voor gemaakte kosten

Slechts vier procent van de stagiairs wordt vergoed voor gemaakt onkosten. Dat blijkt uit een bevraging bij meer dan 1.000 jongeren door Jong ACV. Een stage die je geld kost? Dat kan niet de bedoeling zijn…

Stagiairs maken vaak aanzienlijke kosten voor hun stage: brandstof, parkeerkosten, trein- of bustickets… Als stages enkele maanden duren, lopen die kosten snel op. Uit de enquête bleek dat bijna de helft van de stagiairs moeite heeft om die vervoerskosten te betalen. Zeker als ze ook nog eens hun studentenjob tijdelijk moeten opgeven omwille van hun stage.

Nood aan een kader

Er bestaat geen wettelijk kader voor onkostenvergoedingen voor stagiairs in België. Dat betekent dat ze overgeleverd zijn aan de afspraken tussen hun onderwijsinstelling en stageplaats. En die houden zelden rekening met het kostenplaatje voor de studenten. Soms ontmoedigen scholen zelfs een vergoeding omwille van het tekort aan stageplaatsen. Werkgevers zien stagiairs eerder als een tijdsinvestering dan als werkkracht.

Als we de situatie van stagiairs verbeterd willen zien, zal het vanuit de politiek moeten komen. Op Europees niveau wordt gewerkt aan richtlijnen over zowel de inhoudelijke als financiële aspecten van een stage. Dat zou stagiairs in heel Europa beschermen. Maar ook in dat overleg zijn werkgevers niet happig om stagiairs te betalen. Dat gebeurt in Europa op dit moment slechts voor ongeveer de helft van de stagiairs.

Een inclusiever stagebeleid

Het ACV kiest voor inclusie. Dat betekent dat alle mensen, ongeacht hun socio-economische achtergrond gelijke kansen moeten krijgen om deel te nemen aan de samenleving. Ook opleidingen moeten voor iedereen even toegankelijk zijn. Het ontbreken van een vergoeding voor stages, werpt financiële drempels op. Studenten die krap bij kas zitten kunnen die opleidingen niet volgen. Het gebrek aan een kostenvergoeding sluit een aantal geïnteresseerde studenten uit.

Zolang werkgevers niet verplicht worden om de onkosten van stagiairs te vergoeden, blijven ze afhankelijk van de goede wil van hun scholen en stageplaatsen. Jong ACV probeert studenten maximaal te ondersteunen. Maar wetgeving is nodig om dit probleem van de baan te helpen en te werken aan een inclusief stagebeleid.

Doe je stage of heb je een stagiair in huis? Onze enquête loopt nog! Deel jouw stage-ervaring en win je vervoerskosten terug.