Wat als je wil opkomen bij de politieke verkiezingen?

Binnenkort zijn er niet enkel sociale, maar ook politieke verkiezingen. Wanneer je op gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk of gemeenschapsniveau wil opkomen, ben je niet verplicht dat aan je werkgever te vertellen. Maar als je dat wél doet, ben je beschermd tegen ontslag, zelfs als je niet verkozen wordt.

Je moet dan wel binnen de zes maanden vóór de verkiezing je werkgever informeren via een aangetekende brief. Vanaf dat moment ben je beschermd tegen ontslag. Word je niet verkozen, dan loopt de bescherming tot drie maanden na de verkiezing. Word je wel verkozen, dan ben je beschermd tot zes maanden na je volledige mandaatperiode. Tijdens die periode kan je niet ontslagen worden, behalve om een reden die niets te maken heeft met je kandidatuur. Ontslaat je werkgever je toch, dan heb je bovenop je opzegvergoeding recht op een forfaitaire vergoeding van zes maanden brutoloon. Deze bescherming geldt enkel voor wie werkt in de privésector. In het gesubsidieerde onderwijs geldt een andere regeling.

Tijdens je politiek mandaat heb je onder bepaalde voorwaarden recht op politiek verlof. Dat is enkel voorzien voor een lid of voorzitter van de provincieraad, agglomeratieraad, gemeenteraad, districtsraad, federatieraad, gemeenschappelijke gemeenschapscommissie in Brussel, Vlaamse gemeenschapscommissie, Franse gemeenschapscommissie, OCMW-raad, Raad van de Duitstalige gemeenschap of het uitvoerend college. Je arbeidsovereenkomst wordt dan geschorst tijdens de periode dat je daarvoor op het werk afwezig bent.

Het aantal dagen politiek verlof verschilt naargelang je lid bent van een ‘raad’ of een uitvoerend mandaat bij een lokaal bestuur uitoefent. De regeling is dus niet van toepassing op de bestendig afgevaardigden en ook niet op de ministers of parlementsleden. Voor die mandaten mag je niet zonder akkoord van je werkgever afwezig blijven op het werk.

Tijdens je politiek verlof heb je recht op je (begrensde) normale loon, dus alsof je die dag gewerkt zou hebben. Je werkgever krijgt dan een terugbetaling van je loon door de instelling waar jij het mandaat uitoefent. Ben je verkozen tot burgemeester, schepen, voorzitter of lid van een bureau van de districtsraad, districtsburgemeester, districtsschepen of voorzitter van het OCMW? Dan heb je geen recht op doorbetaling van je loon.

Volstaat je politiek verlof niet om je mandaat uit te oefenen? Spreek dan eventueel met je werkgever nog andere verlofstelsels af.

Auteur: Audrey Rottier | Foto: xxx