Mentale gezondheid op agenda EU

Sinds januari is België voorzitter van de Europese Raad. Eén van de thema’s die ons land hoog op de agenda zette is de mentale gezondheid van werknemers. Cijfers van voor corona tonen aan dat ongeveer 84 miljoen mensen in de Europese Unie worstelen met hun geestelijke gezondheid. Dat is ruwweg één op zes.

De coronacrisis, de oorlogen op ons continent en de economische malaise verergerden de problemen nog. In juni 2023 bleek dat 46 procent van de EU-bevolking het afgelopen jaar kampte met emotionele of psychosociale problemen. Opmerkelijk is dat mensen die lager op de sociaaleconomische ladder staan, meer lijden onder werkdruk en meer risico lopen op burn-out. Ook mensen met een lager opleidingsniveau, vrouwen en jongeren blijken vatbaarder.

Eind januari bracht België de nationale ministers samen met de Europese sociale partners en deskundigen inzake gezondheid en veiligheid op het werk. Samen onderzoeken ze hoe ze de geestelijke gezondheid van werknemers kunnen opkrikken en psychosociale risico’s op de werkplek beperken. Eén voorstel is een Europese richtlijn over psychosociale risico’s. Dat zou een flinke stap vooruit zijn. In landen die nu al dergelijke wetgeving hebben, blijkt die aanzienlijk succesvol. Collectieve inspanningen helpen om te evolueren naar gezondere, gelukkigere en dus productievere werkplekken voor iedereen.

www.etui.org