Zorgplicht in toeleveringsketens

Het mooie T-shirt dat je kocht of de nieuwe gsm die je online bestelde, leggen een lange en niet zo  transparante weg af voor je ze in handen krijgt. De grondstoffen, half-afgewerkte producten en diensten passeren vaak heel wat grenzen vooraleer ze ‘af’ zijn. Voor ACV Puls telt iedere werknemer in deze internationale keten. Gelukkig is er nu een Europees wetgevend kader dat zorgplicht concreet maakt.

Zorgplicht dwingt bedrijven om na te gaan hoe het in hun waardeketen gesteld is met de mensen- of arbeidsrechten. Het verplicht hen ook om eventuele slachtoffers herstel aan te bieden. Bedrijven moeten nu via een actieplan hun bedrijfsbeheer concreet maken. De wetgeving is het resultaat van jaren vastberaden druk door vakbonden en middenveldorganisaties.

Sommige lidstaten vertraagden het wetgevend proces en zwakten ambities af. Daardoor daalde bijvoorbeeld het aantal bedrijven die dat door deze wet gevat wordt van 16.000 naar 7.000. Toch zijn deze eerste wettelijke regels een opsteker. Het zorgt ervoor dat Europa voorop loopt in de bescherming van vakbonds- en werknemersrechten en het milieu.