Wat verandert er aan je woon-werkvergoeding?

De komende weken kan er heel wat veranderen aan de afspraken over de terugbetaling van je woon-werkverkeer. De precieze details worden nog afgesproken in de beroepssectoren. Maar hieronder lees je er alvast waarover het gaat.

Fietsvergoeding

Eerder kon u in dit magazine al lezen dat de fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding werd opgetrokken van 27 naar 35 cent, maar dat er ook een maximumbedrag van 2.500 euro werd ingesteld. Dat fiscaal vrijgesteld plafond zal worden opgetrokken naar 3.500 euro. Dat bedrag komt gemiddeld overeen met een dagelijkse fietspendel van +/- 24 km (enkele afstand).

Trein

Wie met de trein naar het werk gaat, zag op 1 februari het bedrag van een dagelijks ticket stijgen met 5,9%. Daar is voorlopig nog geen compensatie voor voorzien. Wel is er binnen de regering een akkoord om de impact van de prijsstijging te verzachten. In sectoren waar bedrijven een percentage van de prijs van een treinticket terugbetalen zal alleszins een aanpassing van die terugbetaling moeten gebeuren. In sectoren waar een forfaitaire terugbetaling voorzien is, verandert er niks.

Over de werkgeverstussenkomst voor een Flex-abonnement (dat is een nieuwe formule op maat van wie niet dagelijks spoort) is nog geen duidelijkheid. Werkgevers- en werknemersorganisaties voeren hierover nog gesprekken.

 

“Een inspanning van werkgevers is nodig, gezien hun bijdrage in de tegemoetkoming aan werknemers de laatste jaren fors is gedaald.”

 

Privé-vervoer

Woon-werkverkeer met eigen vervoer wordt vaak vergoed als percentage van de treintarieven. Door de stijging van de treintarieven, stijgt dus in dat geval ook de terugbetaling van je privé-vervoer. In andere bedrijven volgt de terugbetaling van het privé-vervoer een forfaitaire terugbetalingstabel voor de trein. Omdat die niet wordt aangepast, verhoogt dus ook de terugbetaling van je privévervoer in dat geval niet.

Bedrijfswagen

Wie een bedrijfswagen heeft die ook privé gebruikt mag worden, wordt daarvoor belast op basis van de CO2-uitstoot. De referentie-uitstoot verlaagt ook dit jaar weer een beetje, waardoor de belasting wat stijgt. Voor 2024 zakt de referentie-uitstoot voor dieselwagens van 76 naar 65 gr/km. Voor andere verbrandingsmotoren daalt die van 82 naar 78 gr/km. Het minimumbedrag waarop de belasting in 2024 geheven wordt, stijgt van 1.540 naar 1.600 euro.

Wie door zijn werkgever vergoed wordt voor het thuis opladen van een elektrische bedrijfswagen, betaalt daarop geen bijkomende belasting. Tot nog toe was een voorwaarde daarvoor dat de werkgever een laadpaal ter beschikking stelde. Die voorwaarde vervalt nu. Ook als je een eigen laadpunt gebruikt, kan je werkgever die kosten belastingvrij terugbetalen. Uiteraard gelden nog wel een aantal andere voorwaarden. Zo moet het laadpunt het effectieve verbruik rechtstreeks doorgeven aan de werkgever en het oplaadpunt mag enkel gebruikt worden voor de bedrijfswagen.

ACV is tevreden over betere vergoeding woon-werkverkeer

Einde februari bereikte de federale overheid een akkoord over extra geld voor wie met fiets of trein naar het werk pendelt. De beslissing om het fiscaal plafond te verhogen voor de fietsvergoeding komt tegemoet aan de vraag van het ACV. Ook de regeringskeuze om de treinpendelaars te compenseren voor de gestegen NMBS-tarieven kan op de steun van het ACV rekenen.

Een inspanning van werkgevers is wel nodig, gezien hun bijdrage in de tegemoetkoming aan werknemers de laatste jaren fors is gedaald. Het ACV dringt er bij de werkgeversorganisaties op aan om een akkoord te sluiten zodat alle treinpendelaars richting kosteloos woon-werkverkeer evolueren.

De regeringsbeslissing gaat ook over de belastingdruk op fossiele bedrijfswagens. Die zal niet verhogen. Dat de beslissing aanhoudende onzekerheid voorkomt bij deze groep werknemers is positief, maar het ACV dringt  wel aan op een meer duurzame oplossing. De instrumenten hiervoor bestaan. Het ACV stelt voor dat elke werknemer die een salariswagen aangeboden krijgt ook kan kiezen voor een mobiliteitsbudget. Dat is nu niet het geval. Terwijl uit onderzoek blijkt dat er nog heel veel potentieel is voor het mobiliteitsbudget. Als iedereen met een salariswagen zou kunnen kiezen voor het mobiliteitsbudget zou dat naar schatting 100.000 salariswagens van de weg kunnen halen.

Auteur: Jan Deceunynck | Afbeelding: Fred Debrock