Lamborghini kiest voor gezonde werkbalans

Lamborghini is bekend om zijn luxewagens. Maar bij de Italiaanse metaalvakbonden FIOMCGIL en FIM-CISL valt vooral een belangrijke collectieve arbeidsovereenkomst (cao) in goede aarde. Eind december bereikten ze een akkoord over een aanzienlijke arbeidsduurvermindering zonder loonverlies. Meer zelfs, de lonen werden zelfs opgetrokken. De cao voorziet voor productiemedewerkers een afwisseling van vijf- en vierdagenweken en een vermindering van 22 tot 31 arbeidsdagen per jaar.

Niet-productiemedewerkers krijgen 12 vakantiedagen extra en de mogelijkheid om maximaal twaalf dagen per maand op afstand te werken. Daarnaast krijgen ouders acht uur betaald verlof voor een kind in de kleuterschool en tien dagen bij adoptie. De veranderingen maken deel uit van een bredere aanpassing die ook 500 nieuwe banen schept en de lonen op jaarbasis verhoogt. Ook elders Europa zijn bedrijven en overheden succesvol bezig met dergelijke hervormingen. In Groot-Brittannië bleek uit een proefproject dat kortere werktijden tot minder ziekte leidden.