In 2019 is de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) opgericht. Deze Europese arbeidsinspectie coördineert gezamenlijke inspecties in verschillende landen en bemiddelt in geschillen over mobiele werknemers en arbeidsmigranten. Die behoren tot de meest kwetsbare en minst beschermde werknemers in Europa. Al te vaak worden ze door werkgevers uitgebuit om winstmarges te vergroten.

Te lage lonen, te lange werktijden, ondermaatse huisvesting en fraude met de sociale zekerheid zijn helaas geen uitzondering. De ELA heeft intussen al meer dan 100dossiers lopen over uitbuiting van bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, horecapersoneel en fabrieksarbeiders. In 2024 wordt het mandaat van ELA door de Commissie herzien. De Europese vakbonden roepen op om de ELA meer bevoegdheden te geven. Er is nood aan meer inspecties en strengere handhaving om de complexe dossiers te verwerken. Het gaat soms over honderden werknemers uit tientallen landen in lange onderaannemingsketens. De inspecties van ELA brachten al honderden overtredingen aan het licht. Reden genoeg om de acties op te voeren.

www.etuc-org