Kan ik het nummer van mijn werk-gsm behouden na ontslag?

Sinds 1 januari heb je bij beëindiging van je arbeidsovereenkomst het recht om aan je werkgever te vragen je oorspronkelijke gsm-nummer te behouden, op voorwaarde dat je het nummer al gebruikte voor in dienst kwam.

Niets vervelender dan al je vrienden, familie en kennissen te moeten melden dat je een nieuw telefoonnummer hebt omdat je van werk bent veranderd. Tot voor kort botsten veel werknemers op dit probleem wanneer ze hun persoonlijke gsm-nummer ook voor het werk gebruikten en hierover geen duidelijke afspraken hadden met hun ex-werkgever. In dat geval werd die werkgever immers eigenaar van het gsm-nummer en kon je dat als werknemer niet opeisen.

Sinds begin dit jaar is daar verandering in gekomen. Had je voor je indiensttreding een persoonlijk gsm-nummer en gebruikte je dat zowel privé als voor het werk, dan mag je voortaan je nummer ook na je ontslag verder blijven gebruiken. Dat gebeurt echter niet automatisch. Je moet zelf de vraag stellen aan je ex-werkgever.

Binnen de maand vanaf de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet je schriftelijk een verzoek indienen. De manier waarop de arbeidsovereenkomst werd beëindigd (onderling akkoord, zelf ontslag genomen, ontslag door de werkgever,…), speelt geen rol.
Wanneer je een geldig verzoek hebt ingediend, kan je ex-werkgever niet weigeren om het gsm-nummer terug aan jou over te dragen. Maar let op! Deze regeling is enkel van toepassing wanneer het gsm-nummer voor je indiensttreding al van jou was. Wanneer je in het kader van je arbeidsovereenkomst een nieuw gsm-nummer kreeg van je werkgever, geldt dit recht dus niet.

Auteur: Dennis Soete | Afbeelding: Shutterstock