Wat verandert er aan mijn fietsvergoeding?

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, moeten we met zijn allen de nodige inspanningen leveren. Werknemers die zich ‘groener’ en klimaatvriendelijker verplaatsen worden daarvoor beloond met een fietsvergoeding. Maar aan de regeling verandert wat vanaf januari 2024.

Om woon-werkverplaatsingen per fiets aantrekkelijker te maken, wordt de fiscaal en sociaal vrijgestelde fietsvergoeding vanaf 1 januari 2024 opgetrokken naar 0,35 euro per gefietste kilometer in plaats van het vroegere bedrag van 0,27 euro. Op die manier wordt de verplaatsing met de fiets voor werknemers alweer een stuk interessanter.

Belangrijk hierbij is echter ook dat er tegelijk met de verhoging van de fietsvergoeding een jaarlijks plafond wordt ingevoerd van 2.500 euro. Dit plafond komt in de praktijk overeen met een enkel woon-werktraject van 17 kilometer, rekening houdend met 210 dagen woon-werkverkeer, oftewel een afstand van 7.142 kilometer per jaar.
Concreet betekent dit dat – zolang de jaarlijks betaalde fietsvergoeding onder het plafond van 2.500 euro blijft – deze vergoeding vrijgesteld blijft van sociale en fiscale bijdragen. Wordt echter het jaarlijks bedrag van 2.500 euro overschreden, dan wordt de boven dit bedrag betaalde fietsvergoeding wél onderworpen aan sociale en fiscale bijdragen.

De invoering van dit plafond is nieuw, maar zal wellicht in de praktijk weinig tot geen negatieve gevolgen met zich meebrengen. In het jaar 2022 ontving 99,60% van de fietsende werknemers immers een vrijgestelde fietsvergoeding van minder dan 2.500 euro per jaar. De impact van het plafond zal dan ook beperkt blijven.

Let op: sectoren en ondernemingen kunnen nog steeds hun eigen afspraken maken over de fietsvergoeding voor hun werknemers. Die kan ook lager liggen dan het bedrag van 0,35 euro per kilometer.

Heb jij nog vragen over de fietsvergoeding, dan helpen de medewerkers in de regionale secretariaten van ACV Puls je graag verder. Hun contactgegevens vind je op de achterpagina van dit magazine.

Auteur: Karolien Rouffart | Afbeelding: Shutterstock