Vakbonden voorzichtig positief over klimaatakkoord

Ongekende extreme weersomstandigheden hadden in 2023 een grote impact op alle continenten. Warmterecords zijn gebroken in Afrika, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Europa. En de temperatuur van de oceanen is gestegen tot ongekende hoogtes. Dit heeft ontwrichtende gevolgen over de hele wereld – ook voor werknemers en hun gezinnen. De uitstoot van broeikasgassen moet daarom onmiddellijk en drastisch verminderd worden. Dat was de inzet van de klimaattop in Dubai, waar ook vakbonden aanwezig waren. Het uiteindelijke resultaat van de top krijgt van de vakbonden lof én kritiek.

Een belangrijke stap vooruit is de erkenning en integratie van arbeidsrechten en sociale bescherming in de klimaatagenda. De Internationale vakbondsconfederatie (ITUC) heeft ook opnieuw het belang benadrukt van werknemersparticipatie bij klimaatoplossingen. Nog positief is de ambitie om de 1,5-gradendoelstelling te halen. Maar er is geen concreet plan om dit te realiseren. En voor de armere landen ontbreekt het budget om aanpassing mogelijk te maken. Dit blijft een punt van zorg. Er is nog veel werk aan de winkel voor een eerlijke en inclusieve overgang voor alle werknemers wereldwijd. Als vakbond blijven we daarvoor pleiten.