EU beschermt platformwerkers beter

Platformbedrijven zoals Uber of Deliveroo dwingen hun medewerkers tot schijnzelfstandigheid. Zo vermijden ze dat ze vakantiegeld en bijdragen voor de sociale zekerheid moeten betalen. De EU heeft nu een richtlijn uitgevaardigd die de zowat 5,5 miljoen platformwerkers in Europa juridisch beter beschermt. Zij moeten niet langer bewijzen dat ze werknemers zijn. Het is voortaan aan de platformbedrijven om aan te tonen dat hun medewerkers géén werknemers zijn.

Als één schijnzelfstandige door deze juridische procedure het werknemersstatuut krijgt, zal meteen ook de situatie van de andere collega’s beoordeeld worden. Op nationaal niveau zal het cruciaal zijn om de inspectiediensten te versterken om deze nieuwe richtlijn in de praktijk te brengen, want het aantal arbeidsinspecteurs is de voorbije 15 jaar in de helft van de lidstaten afgenomen. Een andere verbetering is transparantie over de algoritmes die platformbedrijven gebruiken. Die algoritmes regelen het werk, maar worden ook gebruikt om werknemers te controleren of zelfs te straffen als ze hebben deelgenomen aan legale vakbondsactiviteiten. Met nieuwe regelgeving wil de EU dit aanpakken. De Europese lidstaten zijn nu verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen.

www.etuc.org