Vakbondswerk over de taalgrens heen bij Servauto

Samenwerking is de sleutel tot ons succes

Servauto is het bedrijf achter bijna 90 Total-tankstations, verspreid langs het hele Belgische wegennetwerk. Een tweetalige vakbondsploeg met personeelsvertegenwoordigers uit Vlaanderen en Wallonië is er druk in de weer om het werk in de tankstations beter te maken.

De samenwerking tussen de vertegenwoordigers van Puls en Franstalige tegenhanger CNE verloopt opperbest. Meer zelfs, het is de sleutel tot het succes van de ploeg. Vakbondsvertegenwoordiger Valerie Van Den Haute legt uit: “Elke twee maanden komen de vakbondsvertegenwoordigers van CNE en Puls samen. Dat maakt ons echt één ploeg, één front mag je zelfs zeggen. Dat weet onze directie ook. Door onze hechte samenwerking staan we sterk.” Dat weet ook vakbondscollega Marleen De Cock. “We komen ook elke maand samen in een clusteroverleg met de Pulsploegen van alle andere servicestations. Daar zien we wat er beweegt in de hele sector. Da’s belangrijk om te weten wat er op ons afkomt.”

In de delegatie zitten niet alleen vertegenwoordigers van de verschillende landsdelen, er zitten ook verschillende functies en profielen aan tafel. “Ik ben manager van een Servauto-filiaal, en dus kaderlid, maar ik maak ook deel uit van de vakbondsploeg. Door de diversiteit in onze ploeg hebben we oog voor iedereen binnen het bedrijf. Door samen aan één zeel te trekken, gaan we samen vooruit,” zegt Valerie.

Grote actiebereidheid

Dat resultaat mag gezien worden: extra adv-dagen, een extra vakantiedag en geen verplichting meer om zes opeenvolgende dagen te werken, om maar een paar dingen te noemen. Maar er staat ook voor de toekomst nog werk op de plank, weet ook Vincent Tode, personeelsvertegenwoordiger van CNE: “Ons bedrijf wordt binnenkort overgenomen. Daarom vroegen én kregen we een loyaliteitspremie voor het personeel dat minstens drie jaar in dienst is. Maar daardoor valt er een groot deel van onze collega’s uit de boot. Dat vinden wij als vakbond niet oké. Daarom eisen we nu voor ál onze collega’s een koopkrachtpremie.”

En de actiebereidheid in de tankstations is groot. “Vorig jaar sloten we tijdens de nationale staking van 9 november alles stations in Luik. Dat willen we best nog eens herhalen, als het nodig is. Maar kleine lokale acties zijn ook mogelijk. We zien wel wat nodig is om onze eisen gerealiseerd te krijgen,” vertelt Vincent.

En intussen waakt Marleen over de fysieke gezondheid van het personeel. “Onze job vraagt wel wat van ons lichaam, dus wij vragen voor medewerkers boven de 45 een tussenkomst voor negen beurten bij de kinesist, een verhoogde tussenkomst voor steunzolen en een tweejaarlijks bloedonderzoek. Zo proberen we onze inzet voor onze collega’s zo concreet mogelijk te maken.”

Tekst: Sofie Van Der Vreken