Kan ik mijn vakantiedagen recupereren als ik op reis enkele dagen ziek ben?

Ja.  Vandaag is dit nog niet het geval, maar België werd al geruime tijd geleden op de vingers getikt omdat de wetgeving niet in overeenstemming is met de Europese richtlijn die zegt dat iedereen recht moet hebben op vier weken vakantie. Ziektedagen dienen om te herstellen, vakantie dient om te ontspannen.  Vanaf 1 januari 2024 wordt onze vakantiewetgeving dan ook eindelijk aangepast.

Als je op reis ziek wordt, kan je daar naar de dokter gaan voor een medisch attest dat dan je vakantieperiode tijdens die ziektedagen schorst. Die vakantiedagen kan je dan op een later moment opnemen. Dat kan nog in de loop van het kalenderjaar of, als dat niet meer mogelijk is, tot maximum twee jaar na het lopende kalenderjaar.

Het gaat hier enkel om de vier weken wettelijke vakantie. Deze regeling geldt niet voor je anciënniteitsdagen of andere extra vakantiedagen.

Voor de ziektedagen gelden dan de normale regels van gewaarborgd loon. In het arbeidsreglement zal voorzien worden wat je moet doen om tijdens je vakantieperiode gewaarborgd loon te krijgen.

Om je vakantiedagen te kunnen uitstellen, moet je je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van je ziekte en je verblijfplaats (als dat niet thuis is, je werkgever mag dat immers laten controleren) en een medisch attest bezorgen. Als het arbeidsreglement geen bepalingen bevat over de termijn en bezorgwijze, moet je dit op eender welke manier binnen de twee werkdagen aan je werkgever bezorgen (bij overmacht geldt een ‘redelijke termijn’). Op het attest wordt de vermoedelijke duur vermeld en of je al dan niet je verblijfplaats mag verlaten.

Het bezorgen van het medisch attest is cruciaal.  De vrijstelling om drie keer per jaar afwezig te blijven zonder attest, is in dit geval niet van toepassing.

Bovendien krijg je het uitstel van je vakantiedagen niet automatisch. Je moet dit zélf vragen, ten laatste op het moment van de bezorging van het medisch attest. Vraag je dit op een later moment dan is je werkgever niet meer verplicht het uitstel toe te staan.

Het gaat hier enkel om ziekte tijdens een lopende vakantieperiode. Wanneer je al ziek bent voor de vakantie start, worden de vakantiedagen automatisch uitgesteld naar een later afgesproken tijdstip in dat kalenderjaar.

Tekst: Audrey Rottier | Foto: Shutterstock