Eindejaars- en vakbondspremie voor interimmers

Als interimmer heb je net als andere werknemers recht op een eindejaarspremie. Werkte je tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 minstens 65 dagen als interim in het stelsel van 5 dagen per week of minstens 494 uur? Dan heb je dit jaar recht op een eindejaarspremie van 8,33% van je brutoloon.

Als lid van het ACV ontvang je in de eerste helft van december een formulier van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Bezorg het zo snel mogelijk ondertekend aan je ACV-afgevaardigde of stop het in de bus van je ACV-dienstencentrum. Een envelop hoeft niet. Zonder is zelfs praktischer voor de verwerking.

Wist je trouwens dat je als interimmer die bij het ACV is aangesloten ook recht hebt op een vakbondspremie? Die premie van 112 euro krijg je dan meteen bovenop je de eindejaarspremie. Nog geen lid? Sluit je dan vandaag nog aan. Dan ontvang je nog dit jaar de vakbondspremie van 112 euro!

Nog vragen? Je ACV-afgevaardigde vertelt er je alles over. Je kan natuurlijk met al je vragen ook terecht bij de dienstverleners van het ACV. Hun contactgegevens vind je op www.hetacv.be.

www.interimunited.be

Foto: Shutterstock