Rechtse regering in Finland opent aanval op sociale rechten

De Nederlandse vakbond FNV reageerde verontrust op verkiezingsoverwinning van de radicaal rechtse partij PVV. Ze vreest een aanval op grondrechten en de democratische rechtsstaat. In Finland is deze vrees al bewaarheid. De uiterst rechtse regering die In april aan de macht kwam zette de aanval in op collectieve onderhandelingen, vakbondsacties, ontslagbescherming en nog veel meer. Zo gaan bedrijfsakkoorden voortaan voor op sectorakkoorden, wordt de eerste ziektedag niet langer betaald en wordt ontslag ook mogelijk zonder ernstige reden. De Finse vakbonden, die tot de sterkste in Europa behoren, zijn furieus en gaan in het hele land over tot staken om de arbeidsvoorwaarden van hun leden te verdedigen. Het Scandinavische sociale overleg wordt traditioneel sterk gewaardeerd, zelfs door centrumrechtse regeringen. Deze nieuwe overheidsaanpak ondermijnt volledig de constructieve arbeidsverhoudingen en is in tegenspraak met een recente Europese richtlijn over minimumlonen, collectieve onderhandelingen en sociale dialoog. Opnieuw zien we dat extreemrechtse partijen publiek de belangen van werknemers verdedigen, maar zodra ze aan de macht komen werknemersonvriendelijke maatregelen invoeren.

https://www.sak.fi/en/serious-grounds