Standpunt: Tijd voor ‘tijdstrijd’

Een congres is een vierjaarlijks hoogtepunt voor ACV Puls. Het is een moment om ideeën uit alle regio’s en sectoren samen te brengen en op basis daarvan lijnen uit te zetten. Daar gaan we dan mee aan de slag om antwoorden te bieden op concrete uitdagingen.

Dat ‘tijd’ zo’n uitdaging is, blijkt elke dag in gesprekken op en naast de werkvloer. “Ik heb veel te weinig tijd.” “Ik geraak niet door mijn werk.” “Het lijkt of wel mijn werk mijn agenda beheerst.” Hoe vaak hoor je dat soort uitspraken niet?

Op het afgelopen congres van ACV Puls zochten we met meer dan 500 aanwezigen naar oplossingen voor de dagelijkse worsteling om alles een plek te geven. We willen terug baas worden van onze eigen tijd. We willen loopbanen waarbij je zelf aan de touwtjes trekt.

We willen tijd voor kwaliteit. Er is nood aan voldoende tijd om het werk goed te kunnen doen. Maar er moet ook tijd zijn voor rust om de race tegen de klok even stop te kunnen zetten. Die tijd krijgen we enkel door collectieve kaders af te dwingen en te verdedigen.

Daarnaast is er nood aan tijd voor solidariteit. Een solidaire verdeling van tijd en vrije tijd is een belangrijke hefboom. ‘Tijd hebben’ mag geen statussymbool zijn maar een gezond en leefbaar ritme garanderen voor iedereen. Dat heeft veel te maken met een rechtvaardige fiscaliteit, die iedereen toegang geeft tot sociale bescherming en werkbaar werk. Solidariteit gaat ook over de landsgrenzen heen. Enkel zo kunnen we als globale samenleving verbonden blijven met elkaar.

Het is ook tijd voor duurzaamheid, voor een economie die de grenzen van ons klimaat en onze planeet niet met voeten treedt. Wachten is geen optie, want de tijd tikt snel weg. Op ondernemings- en sectorniveau willen we mee de transitie versnellen en in rechtvaardige banen te leiden.

En ten slotte willen we ook tijd voor verbinding en syndicale impact. Menselijke relaties blijven belangrijk, ook op de werkvloer. Onze personeelsvertegenwoordigers willen collega’s met elkaar verbinden om samen vooruit te gaan. Dat vraagt tijd voor gesprekken met en tussen collega’s. Maar ook voor sociale dialoog met de werkgever. Daar willen we fors op inzetten.

In de verschillende sectoren waar ACV Puls aan de slag is, hebben personeelsvertegenwoordigers deze thema’s verder uitgediept en vertaald in concrete doelstellingen. Tijdens het congres bogen we ons samen over de  inhoudelijke voorstellen, maar ook over hoe we ze kunnen realiseren.

We laten het congresthema niet los. We nemen ze mee in onderhandelingen, maar ook in opbouw naar de sociale verkiezingen in 2024. De besluiten van het congres zijn meteen ook onze nieuwjaarswens aan jou.

Je leest er meer over op www.hetacv.be/tijdvoortijd.

Standpunt: Stefaan Decock | Foto: Dries Luyten