Vlaamse Welzijns- en gezondheidssector PC 331
(Kinderopvang en Onthaalouders, Geestelijke Gezondheidszorg en Gezondheidspromotie)

In de centra geestelijke gezondheidszorg, de kinderopvang (uitgezonderd onthaalouders) en de Vlaamse centra voor gezondheid & preventie is er een vakbondspremie van 100 euro voor wie de voltijdse bijdrage betaalt. Wie een verminderde bijdrage betaalt, krijgt een premie van 50 euro. De premie wordt uitbetaald tussen oktober en december 2023.

Om recht te hebben op de vakbondspremie moet je ten laatste op 1 april 2023 lid zijn geworden van de vakbond en betalend lid zijn op 1 oktober 2023. Je moet ook in het refertejaar 2023 hebben gewerkt in een centrum of dienst erkend door de Vlaamse overheid.

Van je werkgever ontving je bij de loonstrook een formulier dat dient als attest voor de vakbondspremie. Bezorg dat attest aan het ACV Puls-secretariaat van je regio om je premie te ontvangen.

Van je werkgever heb je bij de loonstrook een formulier gekregen dat dient als attest voor de vakbondspremie. Dat attest moet je bezorgen aan het ACV Puls-secretariaat van je regio.

 

Vakbondspremie Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk (PC 319.01)

Bij de opvoedings- en huisvestingsinstellingen (paritair comité 319.01) wordt in de periode van oktober tot december een vakbondspremie van 100 euro uitbetaald aan leden die de voltijdse bijdrage betalen. Wie een verminderde bijdrage betaalt, krijgt een premie van 50 euro.

Om recht te hebben op de vakbondspremie moet je ten laatste op 1 april 2023 lid geworden zijn van de vakbond en nog steeds zijn aangesloten op het moment van betaling. Je moet ook in het refertejaar 2023 minstens één dag hebben gewerkt in een opvoedings- en huisvestingsinstelling die erkend is door de Vlaamse overheid.

Van je werkgever ontving je een formulier dat dient als attest voor de vakbondspremie. Bezorg dat attest aan het ACV-Pulssecretariaat in jouw regio en wij zorgen ervoor dat het geld op je rekening gestort wordt.