Rustiger werken, met meer volk en minder arbeidstijd

ACV Puls zet tijd op de agenda van het vakbondsoverleg

Op 23 en 24 november pleitte ACV Puls tijdens een druk bijgewoond congres voor #tijdvoortijd. “Bruisende workshops, interessante sprekers, een paar sterke standpunten en heel veel debat en uitwisseling,” vat Stefaan Decock, algemeen secretaris van ACV Puls, de tweedaagse samen. “Tijd is geen individuele maar een maatschappelijke kwestie. Tijd is dus ook politiek. Om grip te krijgen op ons leven, om ‘mens’ te kunnen zijn in de ware zin van het woord, moeten we de verloren zeggenschap over onze tijd heroveren,” citeert Decock een spreker op het congres.

Hefboom

Tijd is voor ACV Puls een belangrijke hefboom om werknemersrechten op te krikken in het sociaal overleg. “Ik heb de voorbije dagen gehoord hoe onze mensen in de sectoren strategische doelen hebben geformuleerd. Er zal nood zijn aan sterk sociaal overleg om die doelen te bereiken. Want vooruitgang is er nooit vanzelf gekomen. Personeelsvertegenwoordigers moeten daarom van hun werkgever de nodige tijd krijgen om de vinger aan de pols te houden bij hun collega’s. En de vrijheid om actie te voeren zullen we moeten heroveren op politiek en justitie, die deze grondrechten steeds vaker ondergraven.”

Arbeidsduurvermindering

Lut Cromphout, voorzitter van ACV Puls, is blij met de concrete voorstellen omtrent tijd die ze op het congres hoorde. “Ik heb sterke pleidooien gehoord voor rustiger werken, met meer volk en minder arbeidstijd. We willen recht op vijf weken jaarlijkse vakantie voor iedereen. Niet alleen werknemers worden beter van arbeidsduurvermindering, maar ook de samenleving en de planeet. De komende jaren willen we daarom experimenten opzetten en de arbeidsduur reëel verkorten. De 32-urenweek moet uit de kast van de taboes.”

Uitnodiging

Het congres was meteen ook een startpunt voor de sociale verkiezingen. Om de hoge ambities te kunnen waarmaken nodigt ACV Puls iedereen uit om mee aan de kar te trekken. “Samen met geëngageerde militanten zijn we op zoek naar nieuwkomers om de rangen te versterken. Al wie zich mee wil inzetten voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden en het ACV Pulsverhaal, is meer dan welkom.”

Lees meer over het congres op www.hetacv.be/tijdvoortijd

Tekst: Jan Deceunynck | Foto- Marc Van Outrive