“Opleidingsaanbod evolueert mee met arbeidsmarkt”

LBC Volwassenenonderwijs zet in op de toekomst

LBC Volwassenenonderwijs is al decennia een vaste waarde in het opleidingsveld. De school verzorgt opleidingen vanuit acht grote centra in Antwerpen, Berchem, Beringen, Brasschaat, Mechelen, Sint-Niklaas en Turnhout. Het aanbod waaiert heel breed uit en is fors mee geëvolueerd met de noodwendigheden van de arbeidsmarkt. Naast een uitgebreid lessenpakket Nederlands voor anderstaligen (NT2), vind je er ook opleidingen tot zorgberoepen of herstelwerk.

Een job in de zorg

Sofie Devries werkt mee aan de zorgopleidingen van het LBC Volwassenenonderwijs. De school bereidt jaarlijks zowat 1400 mensen voor op een knelpuntberoep in de zorg. Concreet gaat het om o.a. zorgkundige, kindbegeleider, voor- en naschoolse kinderopvang, jeugd- en gehandicaptenzorg en intercultureel medewerker. “We bieden zeer praktijkgerichte opleidingen aan, met ook nogal wat stages. Dat maakt dat wie bij ons een opleiding afrondt nadien haast vanzelf een job vindt,” vertelt Sofie met enige trots. Heel wat cursisten komen via de VDAB, die werkzoekenden wil omscholen naar knelpuntberoepen. Maar ook werkenden vinden de weg naar de opleiding. “Vaak zijn het mensen die via zorgtaken in familiekring in het beroep geïnteresseerd raken, of om mensen die al in een zorginstelling werken, maar er willen doorgroeien naar andere functie. Voor hen organiseren we deeltijdse trajecten, die ze kunnen combineren met hun huidige job.” Daarnaast zijn er ook specifieke trajecten voor cursisten die de taal nog niet goed beheersen. “Voor hen voorzien we aparte, wat langere trajecten, waarin ook wordt ingezet op taalkennis – al dan niet met een voortraject om kennis te maken met de sector. We proberen iedereen de gepaste ondersteuning te geven. Zo proberen we iedereen optimaal klaar te stomen voor een zorgjob.”

Herstelwerk

Marc Desiron coördineert voor de school opleidingsprojecten rond herstelwerk van elektrische apparaten. “Elektrische en elektronische toestellen, we zijn er met zijn allen gewoon bezeten van. Belgische huishoudens blijken in totaal niet minder dan 490 miljoen toestellen te bezitten. En daarmee bedoelen we niet alleen de wasmachines, diepvriezers en haardrogers maar ook de tablets, smartphones en zelfs de verlichtingstoestellen. Herstellen en recycleren wordt steeds belangrijker,” weet hij. En dus is er op de arbeidsmarkt ook vraag naar mensen die zich daar in bekwamen. “Daar spelen wij op in met projecten als ‘Repair zoekt Hub’ en ‘Herstel Eerst’. Daarin leiden we herstellers op voor zowel de sociale als de reguliere economie.” Want naast maatwerkbedrijven klopten ook bedrijven als Bosch, Vandenborre en Servilux al bij hem aan. “We organiseren opleidingen op maat van bedrijven. De opleiding die hun mensen nodig hebben, gieten wij in modules die we zoveel mogelijk op de werkvloer aanleren. Zo kunnen de cursisten meteen in de praktijk aan de slag en kunnen we ook de werkbegeleiders betrekken.” Het aanbod is in volle evolutie. Net als de hele sector. “Er is steeds meer interesse in alles wat met recyclage te maken heeft,” vertelt hij. “Ook containerparken hebben al bij ons aangeklopt. Want vaak kijken ze daar al meteen na wat er nog mogelijk is met de elektrische apparaten die bij hen afgezet worden. Naast herstellers willen we in de toekomst ook ontmantelaars opleiden. Want dingen die niet meer herstelbaar zijn, bevatten vaak toch nog bruikbare onderdelen. Ook daar zitten jobs voor de toekomst in! LBC is een maatschappijbewuste, professionele onderwijsaanbieder die met competente medewerkers mensen in de samenleving wil versterken en daarbij aandacht heeft voor kansengroepen.”

Meer info over het aanbod vind je op www.lbconderwijs.be. In januari starten nieuwe opleidingsmodules.

Individueel vormingsrecht wordt opgetrokken

Omdat vorming belangrijk is om bij te blijven op de arbeidsmarkt, heeft de overheid, onder druk van de vakbonden, vorig jaar werkgevers verplicht om hun personeel vorming aan te bieden. In 2023 had je recht op 4 vormingsdagen. Vanaf 2024 wordt dat individueel vormingsrecht van werknemers opgetrokken naar 5 dagen. De opleidingstijd geldt als werktijd. Heb je door omstandigheden je opleidingsdagen niet opgenomen, dan neem je die mee naar het volgende jaar.

Concreet betekent het vormingsrecht dat je werkgever aan alle personeelsleden 5 vormingsdagen moet aanbieden (of toestaan). In veel bedrijven of sectoren is hierover met de vakbonden een cao afgesloten, die eventueel een hoger of lager aantal opleidingsdagen kan voorzien. Maar ook als er geen cao is, blijft je opleidingsrecht overeind. Je mag dan zelf opleidingsvoorstellen doen.

Werk je in een bedrijf met 10 tot 20 werknemers, dan heb je maar recht op 1 opleidingsdag. In bedrijven met minder dan 10 werknemers is niet automatisch een individueel opleidingsrecht voorzien.

Tekst: Jan Deceunynck | Illustratie: Davien Dierickx