Wetgever wil actievoeren aan banden leggen

Een nieuwe wet wil amokmakers een betogingsverbod opleggen. Klinkt redelijk denk je? Toch is het wetsvoorstel verontrustend en verzetten nogal wat organisaties zich ertegen. Naast de vakbonden spreken ook organisaties als Greenpeace, Amnesty International en 11.11.11 zich fel uit tegen het nieuwe wetsvoorstel.

De officiële doelstelling is om relschoppers uit betogingen te kunnen halen. Maar in de praktijk viseren de indieners van het wetsontwerp een heel breed scala aan actievoerders. Zo werden in het recente verleden vreedzame vakbondsmensen aan Delhaize opgepakt terwijl ze niets méér deden dan pamfletten uitdelen aan winkelende mensen. In een aantal gevallen werden ze zelfs opgepakt voor ze aan de uitdeelactie arriveerden.

Ook buiten de vakbondscontext wordt steeds meer geprobeerd om alle vormen van protest te bannen. Actievoerders die pamfletten uitdeelden aan het Europees parlement, tegen de buitensporige verloning van eurocraten, werden beschuldigd van een ‘haatmisdrijf tegen mensen vanwege hun rijkdom’. Ook activisten van Greenpeace die spandoeken ophingen aan de gasterminal van Fluxys werden opgepakt en 48 uur vastgehouden.

 

“Deze wet is een aanfluiting van het democratisch recht op protest”

 

Intimidatie

“Deze wet is een zoveelste stap in het verbieden van democratische acties,” legt Veerle Verleyen van ACV Puls fel uit, “Eerder waren er al de eenzijdige verzoekschriften waarmee bedrijven onze acties verbieden of dwangsommen opleggen aan alle deelnemers. Dat is pure intimidatie, waar we ons altijd tegen verzetten. Meestal geeft de rechter ons ook gelijk wanneer we die praktijken aanklagen. Maar dan is de actie natuurlijk al voorbij.”

“Deze wet dreigt sociale actie nog verder te verdrukken. Want ‘hinderlijk’ is een zeer vaag begrip dat door rechters breed kan worden ingevuld. Ook het begrip ‘actieverbod’ is onduidelijk en kan heel breed geïnterpreteerd worden. Zo kan ik nog tal van argumenten aanhalen om deze wet zo snel mogelijk van tafel te halen. Het is gewoon een slecht idee om sociale conflicten door rechtbanken te laten beslechten. Collectieve geschillen moeten door sociaal overleg opgelost worden, niet door een rechter. Deze wet moet nu meteen van tafel. Het is een aanfluiting van ons democratisch recht op protest ”

Auteur: Jan Deceunynck | Afbeelding: Roger Job