Vorig jaar publiceerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een uitgebreid rapport over jongeren die hun weg zoeken in het werkveld. Uit diepte-interviews met dertig jongeren, een twintigtal experten en tien werkgevers blijkt dat die groep vooral nood heeft aan meer begeleiding.

Jongeren zijn op zoek naar een gids – op de werkvloer maar ook daarbuiten. Er komt heel wat kijken bij een overstap naar het professionele leven en ze hebben het gevoel dat de schoolbanken hen daar niet voldoende op voorbereiden. Ook kennen ze de instanties waar ze kunnen aankloppen voor hulp niet helemaal.

Wanneer ze hun loopbaan starten, hebben ze nood aan goede opvang. Al zoekend in de nieuwe job ontdekken ze vaak dat ze bepaalde competenties en softskills onvoldoende in de vingers hebben. Een leidinggevende die hen coacht is dan essentieel voor de verdere beroepsontwikkeling. Werkgevers die willen inzetten op jongeren, hebben er daarom alle belang bij om te werken aan een veilige en open werkcultuur waar er ruimte is voor zelfontplooiing.

Zeven jaar wachten

Op loopbaanbegeleiding moeten jongeren in principe nog even wachten, want je moet zeven jaar aan de slag zijn voor je recht hebt op loopbaancheques. Dat is te lang, zoals blijkt uit bovenstaand onderzoek. Jongeren hebben al veel vroeger baat bij professionele begeleiding in hun loopbaan. Vaak zijn ze in het begin van hun carrière nog erg zoekende.

Dat blijkt ook uit de redenen waarom ze ontslag nemen. Als motief geven ze vaak aan geen of te weinig begeleiding te krijgen. Ze hebben het gevoel dat ze aan hun lot worden overgelaten of merken dat de vacature de job anders voorstelde dan wat de praktijk inhoudt. Financiële motieven spelen een verrassend genoeg een veel minder grote rol bij het opstappen. Dat geldt overigens ook bij het solliciteren voor nieuwe functies. Ook de loopbaancoaches van het Centrum voor Loopbaanontwikkeling van ACV Puls bevestigen dat de jonge werknemers die ze begeleiden zoekende zijn en graag wat vroeger hadden aangeklopt.

Je bewust worden van je professionele competenties en skills gaat niet vanzelf. Het is ook niet gemakkelijk de huidige arbeidsmarkt en wat daar allemaal mogelijk is te vatten. Door jongeren al van bij hun eerste loopbaanstappen te ondersteunen om meer gerichte en bewuste keuzes te maken, creëer je sterke (jonge) werknemers en een sterkere arbeidsmarkt.

Loopbaancoaching voor jonge werknemers

Vanaf dit najaar introduceert het Centrum voor Loopbaanontwikkeling van ACV Puls loopbaanbegeleiding op maat van starters. Zelfs als je nog geen recht hebt op loopbaancheques, kan je er als lid van ACV Puls terecht. Je vindt alle info op www.loopbaanontwikkeling.be.

Auteur: Jan Deceunynck | Illustratie: Davien Dierickx