Ook zelfstandige Delhaizes moeten sociale verkiezingen organiseren

Nu het overleg van Delhaize en de vakbonden hopelijk verder gaat, wordt duidelijk dat heel wat van de nieuwe zelfstandige uitbaters in 2024 sociale verkiezingen zullen moeten organiseren. Voor Vlaanderen gaat het om héél wat vestigingen van Delhaize.

“Overnemers met meerdere filialen komen al snel aan de grens van 50 werknemers. Vanaf dat personeelsaantal zijn sociale verkiezingen verplicht”, legt Kristel Van Damme van ACV Puls Retail uit. “Wij zijn uiteraard blij dat het sociaal overleg ook in de nieuwe constructie een rol zal kunnen spelen. De punten waarover Delhaize nu weigert over te onderhandelen, zullen dan terug op de agenda komen”, zegt Van Damme.

De rol van de vakbonden in het nieuwe Delhaize is dus nog niet uitgespeeld. “We willen nog altijd overleggen over zekerheden voor het personeel dat overgaat naar een zelfstandige ondernemer, en een uitstapregeling voor zij die het bedrijf willen verlaten, bijvoorbeeld bij een faillissement. Het personeel vraagt hierom.”

Geplande acties

Ondertussen gaat Delhaize door met eenzijdige verzoekschriften in te dienen om acties aan winkels onmogelijk te maken. Op 18 en 27 september vocht ACV Puls de verzoekschriften van Delhaize opnieuw aan voor de rechtbank van Brussel. Van Damme: “Letterlijk élk verzoekschrift werd in het verleden door de rechtbank verworpen na protest van de vakbonden. Het gaat hier dus duidelijk om tactisch spel om tijd te winnen, zodat de verzelfstandiging kan doorgaan. Zolang dit spel verder gaat, zijn verdere acties niet uit te sluiten.”

Auteur: Frederik Vermeulen | Afbeelding: Frederiek Vande Velde