Vlaamse Welzijns- en gezondheidssector PC 331
(Kinderopvang en Onthaalouders, Geestelijke Gezondheidszorg en Gezondheidspromotie)

In de centra geestelijke gezondheidszorg, de kinderopvang (uitgezonderd onthaalouders) en de Vlaamse centra voor gezondheid & preventie is er een vakbondspremie van 100 euro voor wie de voltijdse bijdrage betaalt. Wie een verminderde bijdrage betaalt, krijgt een premie van 50 euro. De premie wordt uitbetaald tussen oktober en december 2023. 

Om recht te hebben op de vakbondspremie moet je ten laatste op 1 april 2023 lid zijn geworden van de vakbond en betalend lid zijn op 1 oktober 2023. Je moet ook in het refertejaar 2023 hebben gewerkt in een centrum of dienst erkend door de Vlaamse overheid.

Van je werkgever heb je bij de loonstrook een formulier gekregen dat dient als attest voor de vakbondspremie. Dat attest moet je bezorgen aan het ACV Puls-secretariaat van je regio.

Correctie

In de vorige editie van dit magazine stonden foutjes in het artikel over de vakbondspremie in de financiële sector. Als refertejaar stond er 2023. Dat moest 2022 zijn. Er stond ook dat de premie rechtstreeks op je rekening wordt gestort. Maar de aanvraag verloopt via Mijn ACV op www.hetacv.be. Leden krijgen daarover een mail.