Hoe lang op voorhand moet ik mijn uurrooster kennen?

Werk je deeltijds met een variabel uurrooster? Dan weet je niet op voorhand welke dagen en uren je zal moeten werken. Je werkgever kan dat voor een stuk zelf bepalen. Hij moet hierbij wel rekening houden met wettelijke spelregels. Die stellen dat hij het uurrooster ‘tijdig’ moet meedelen. Maar wat is ‘tijdig’?

De ‘Arbeidsdeal’ heeft daar duidelijkheid in gebracht en nieuwe verwittigingstermijnen ingevoerd. Daardoor krijg je als deeltijdse werknemer sneller zicht op je uurrooster. Concreet betekent het dat je werkgever je variabel uurrooster minstens 7 werkdagen op voorhand aan jou moet meedelen.

Eventueel kan een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao) deze termijn nog verlengen of inkorten voor de hele sector, maar de termijn mag nooit korter zijn dan drie werkdagen. Die verkorte termijn van drie werkdagen geldt bijvoorbeeld in de horecasector.
Slechts in een aantal uitzonderlijke gevallen geldt een termijn van minder dan 3 werkdagen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor werknemers van autorijscholen, waar een termijn van 1 werkdag van toepassing is.

Soms gebeurt het dat je uurrooster niet strikt wordt nageleefd. Zo kan het dat je al vroeger of later begint te werken dan je voorziene uurrooster omdat je werkgever dit van jou vraagt of dat je zelf je uurrooster wisselt met een andere collega. In al deze gevallen moet je werkgever een document bijhouden waarop alle afwijkingen worden opgetekend. Deze verplichting geldt niet indien er een systeem van tijdsregistratie bestaat bij je werkgever.

Als je werkgever zich niet aan de verplichtingen houdt, dan kan dit er toe leiden dat er een vermoeden wordt gecreëerd dat je voltijds tewerkgesteld bent en dat je werkgever extra sociale bijdragen moet betalen. Je werkgever kan ook veroordeeld worden tot een boete.

Heb je nog vragen of houdt je werkgever zich niet aan de wettelijke voorschriften, neem dan zeker contact met ons op. Bij ACV Puls sta je er nooit alleen voor!

Je vindt alle informatie over je rechten en plichten als werknemer hier

Auteur: Karolien Rouffart | Afbeelding: Shutterstock