Effen mee de weg naar inclusief werk

17 oktober is de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. Jaarlijks brengen organisaties dan armoede onder de aandacht van het grote publiek. Dit jaar ligt de focus op het belang van werk voor iedereen. Want ondanks heel wat inspanningen blijft de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen in armoede nog steeds te groot. Hun weg naar werkbaar werk lijkt vaak één eindeloze ‘werkomlegging’.

Met de gelijknamige actie ‘Werkomlegging’ vestigt het Netwerk tegen Armoede dit jaar de aandacht op obstakels waar mensen in armoede tegenaan botsen bij hun zoektocht naar duurzaam werk. Ze pleiten voor trajectbegeleiding op maat en tempo van elk individu en recht op een toereikende werkloosheidsuitkering tijdens de zoektocht naar werk. Verder willen ze aandacht vestigen op de kwetsbare positie van mensen in armoede op de arbeidsmarkt, die vaak in zeer flexibele arbeidssystemen verzanden. En op het werk komen ze vaak nog drempels en uitsluitingsmechanismen tegen. Er is dringend nood aan een inclusief beleid om hen echt een uitweg te bieden.

www.netwerktegenarmoede.be