Arbeidsduurvermindering in Duitse staalindustrie

Bij de start van de sectorale onderhandelingen in de Duitse staalsector vraagt vakbond IGmetall een werkweek van 32 uur zonder loonverlies. De eis komt niet uit het niets. In heel Europa zorgt de groene transformatie voor grote uitdagingen in de staalindustrie. In Duitsland maken traditionele hoogovens nog gebruik van kolen.

Zij moeten overschakelen naar een klimaatneutraal productieproces, dus zonder uitstoot van CO2. Tijdens de overgangsperiode zal de sector nood hebben aan extra geschoold personeel omdat de traditionele productie in die fase samenloopt met de nieuwe productietechnieken. Daarna zal het aantal jobs afnemen. Daarom eist de vakbond in de onderhandelingen nu een 32-urenwerkweek met loonbehoud. De kans is groot dat acties in de sector nodig zullen zijn om de eisen kracht bij te zetten.