Hoeveel vakantie mag ik dit jaar nemen?

De zomermaanden komen in het vizier. Tijd om uit te kijken naar een welverdiende vakantieperiode – en het vakantiegeld om al je plannen waar te maken. Hieronder overlopen we in het kort een aantal belangrijke principes. Onderstaande regels gelden voor alle bedienden. Voor arbeiders is de situatie anders. Zij ontvangen hun vakantiegeld via een vakantiekas en niet via de werkgever.

Je recht op vakantiedagen en vakantiegeld is gebaseerd op je prestaties van het voorgaande jaar. Werkte je in 2022 een volledig jaar en is er niks veranderd aan je werksituatie, dan heb je in 2023 recht op vier weken verlof met behoud van loon volgens het arbeidsregime waarin je nu werkt. Dan moet de werkgever daarbovenop je dubbel vakantiegeld uitbetalen. Dat bedraagt 92% van je bruto maandloon. Dat moet je ten laatste ontvangen in de maand waarin je je hoofdvakantie neemt, maar doorgaans krijg je dat al in de loop van de komende maanden. We herhalen graag nog even dat je je verlof in principe voor 31 december moet opnemen.

Sommige gebeurtenissen hebben een invloed op je vakantiedagen en vakantiegeld. Zo bouw je bijvoorbeeld geen verdere verlofrechten op als je langer dan twaalf maanden ziek bent, of tijdens periodes van tijdkrediet of thematische verlof. Heb je dus vorig jaar ouderschapsverlof genomen? Dan krijg je dit jaar minder vakantiedagen en -geld. Hetzelfde geldt voor onbetaald verlof. Veranderde je in 2022 van werkgever, dan ontving je van je vorige werkgever bij je vertrek je vervroegd vakantiegeld voor de periode van 2022 dat je voor hem werkte. Je huidige werkgever zal je voor die periode dan geen vakantiegeld uitbetalen, maar wel voor de periode die je voor hem presteerde. Datzelfde principe geldt als je dit jaar van werk verandert.

We kunnen hier jammer genoeg niet ingaan op alle mogelijke situaties. Heb je twijfels over de juistheid van je vakantiegeld, je vakantiedagen, de verrekening van het vakantie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je plaatselijk ACV Puls-secretariaat. Je vindt deze gegevens achteraan deze editie.

Auteur: Dennis Soete | Afbeelding: Shutterstock