De Betermakers: Pulsploeg bij AXA schrijft boek

Dat vakbondswerk soms wat creativiteit vergt is geen nieuws – maar sommige ploegen gaan net dat stapje verder om een mooi positief vakbondsverhaal te vertellen. Zo ook de ploeg van AXA Verzekeringen.

Ilse Somers en John Cramer hebben allebei al heel wat jaren op de teller binnen het bedrijf en zijn sinds kort voltijds bezig met vakbondswerk. “We zijn een ploeg van elf heel verschillende mensen die zich graag inzetten voor hun collega’s. Die diversiteit maakt ons sterk”, vertelt John. “Maar Ilse en ik kregen de ruimte om ons voltijds op dat vakbondswerk te smijten. Daar hebben we het afgelopen jaar gretig gebruik van gemaakt.”

Gezicht geven aan vakbondsthema’s

Het nieuwste project van de Ilse en John is ’Het verhaal van 11 helden en hoe het anders kan’, een boekje met elf verhalen van collega’s en ex-collega’s over een breed spectrum aan onderwerpen. “We wilden een gezicht geven aan verschillende thema’s die op je pad kunnen komen tijdens je carrière én er een positief verhaal aan koppelen.” De zoektocht naar getuigenissen zorgde in het begin voor twijfel. Zou het wel lukken om tien collega’s met naam en toenaam in een boekje van ‘de vakbond’ te krijgen? Maar die vrees bleek onterecht. “We hebben zelfs een pas gestarte collega kunnen overtuigen om haar verhaal te doen over hoe de nieuwe job liep”, lacht Ilse. John vult aan: “We hebben ook zwaardere thema’s in het boek verwerkt, zoals werkdruk, burn-out en ontslag. Maar toch geven de collega’s altijd een positieve wending aan hun verhaal. Dat is ook de opzet van het boekje. We willen aantonen dat uit tegenslag ook iets moois kan groeien. De individuele positieve verhalen willen we nu omzetten in collectieve vooruitgang. Want als het hen gelukt is, waarom dan niet iedereen?”

Frisse aanpak

Het boek is een nieuwe manier om aan collega’s te tonen waar de Pulsploeg mee bezig is. Nu willen ze de verhalen gebruiken om stappen vooruit te zetten. “Op basis van de reacties en feedback gaan we verder aan de slag. Waar is nog nood aan? Wat leeft er allemaal binnen AXA? En hoe kunnen we die thema’s aankaarten bij de directie?”

Het boekje verschijnt niet toevallig in deze periode. “Op dit ogenblik gaat het sociaal overleg in ons bedrijf wat moeilijk. Dat is jammer. Maar het wil niet zeggen dat wij moeten meegaan in die negatieve sfeer. Het verhaal van 11 helden heeft ons geholpen om op een nieuwe manier aan vakbondswerk te doen. Die positieve insteek nemen we verder mee.”

Auteur: Sofie Van Der Vreken | Afbeelding: Daniël Rys