Op weg naar stevige akkoorden over je loon en arbeidsvoorwaarden

Om de twee jaar zitten de vakbonden en werkgevers in de paritaire comités van de privésectoren samen aan tafel om te onderhandelen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende periode. Puls Magazine peilde bij twee algemeen coördinatoren van ACV Puls, Kristel Van Damme (retail) en Elke Maes (diensten en financiën), naar wat er voor werknemers in die sectoren op het spel staat.

Gelijk loon voor gelijk werk

In de Retail hangt de schaduw van de beslissing van Delhaize om 128 winkels te verzelfstandigen over de onderhandelingen. Het heeft een oude eis opnieuw heel actueel gemaakt.

KRISTEL: “De retailsector telt vijf verschillende paritaire comités. Je loon- en arbeidsvoorwaarden hangen af van het paritair comité van de winkel waar je werkt. ACV Puls eist al jaren ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Want of je werkt aan de kassa bij AD Delhaize of bij Delhaize De Leeuw, het werk is hetzelfde. Dus ook het loon moet hetzelfde zijn.”

Hoe staan de werkgevers daar tegenover?

KRISTEL: “Door de situatie bij Delhaize willen ook de werkgevers eindelijk stappen vooruit zetten. Het eerste overleg met de vijf paritaire comités samen om te kijken hoe de loon- en arbeidsvoorwaarden gelijker kunnen lopen, verliep alvast positief. Er was begrip en er is al meteen een nieuwe afspraak gemaakt.”

Komen er ook nog andere thema’s aan bod?

KRISTEL: “Thema’s die in alle paritaire comités terugkomen zijn koopkracht, de combinatie arbeid & gezin en eindeloopbaan. Omdat we door de loonnormwet geen koopkrachtverhoging in strikte zin mogen eisen, zetten we extra in op onder andere een hogere vergoeding voor late uren in PC 311 en een betere omschrijving van de functie ‘gespecialiseerd verkoper’, zodat meer mensen daaronder vallen. We willen ook meer verlofdagen en een vaste roulementsdag voor een betere balans werk-privé. En uiteraard willen we de bestaande afspraken verlengen rond eindeloopbaan, tijdskrediet en SWT/brugpensioen.”

Hoe lopen de onderhandelingen?

KRISTEL: “Helaas zijn we met een valse noot gestart. Want hoewel Delhaize in de toekomst niet meer tot PC 202 wil behoren, is de directie al twee keer mee aan de onderhandelingstafel verschenen. Dat Delhaize nog inspraak wil in de toekomstige loon-en arbeidsvoorwaarden in die sector is absoluut onrespectvol. We hebben daarom telkens de onderhandelingstafel verlaten. We hopen dat we de volgende keer sereen kunnen onderhandelen, zonder de directie van Delhaize. Voor het meest recente nieuws over de sectoronderhandelingen volg je ons best op Facebook en Instagram.”

De loonnormwet omzeilen

De verzamelsector Diensten & Financiën telt een twintigtal paritaire comités, met een zeer grote verscheidenheid aan jobs. In al die sectoren zijn andere thema’s aan de orde. Toch ziet Elke Maes overal vier hoofdthema’s terugkomen: koopkracht, werkbaar werk, vorming & opleiding en mobiliteit. Maar die thema’s worden overal met andere concrete eisen en voorstellen ingevuld.

Je zegt dat koopkracht een belangrijk thema is. Maar de loonnormwet laat toch geen ruimte voor looneisen?

ELKE: “Inderdaad. Zoals je weet, willen we af van die ‘dwangbuiswet’, en strijden we volop voor vrije onderhandelingen over het loon. Maar er zijn altijd mogelijkheden om toch iets te kunnen doen aan de koopkracht.”

Zoals?

ELKE: “In PC 200, het grootste paritair comité in de dienstensector met 500.000 werknemers, zetten we in op een maximale koopkrachtpremie en gaan we voor een meer regelmatige indexering van de lonen. Ook voor de duizenden werknemers in PC 226, de internationale handel en logistiek, onderhandelen we over een wijziging van het loonindexstelsel.”

Welke concrete eisen hebben jullie daarnaast nog?

ELKE: “In PC 200 zetten we rond werkbaar werk in op de verlenging van de overeenkomsten over SWT en landingsbanen en staan betere afspraken rond woon-werkverkeer en de fietsvergoeding hoog op ons eisenlijstje, net zoals collectieve arbeidsduurvermindering en/of extra verlofdagen. In PC 226 willen we een individueel recht op opleiding en de verlenging van het systeem van tijdskrediet met motief.”

Hoe bereidden jullie de onderhandelingen voor?

ELKE: “De voorbije maanden bevroegen we duizenden werknemers in de sector naar wat zij belangrijk vinden. Op basis daarvan stelden we samen met de andere vakbonden een plan op waarmee we naar de onderhandelingstafel trokken.”

Hoe lopen de onderhandelingen?

ELKE: “In sommige paritaire comités, zoals de banksector (PC 310) lopen de onderhandelingen al volop en hopen we voor de zomer een akkoord te bereiken. In andere sectoren is het nog even wachten op witte rook uit het onderhandelingslokaal. Hoe dan ook houden we je op de hoogte van de vorderingen, en doen we er alles aan om zoveel mogelijk uit de brand te slepen voor jullie!”

Auteur: Jan Deceunynck | Afbeelding: Daniël Rys