Wereldgezondheidsdag focust op betere arbeidsvoorwaarden

Op 4 april greep de Europese vakbond EPSU de Wereldgezondheidsdag aan om betere arbeidsvoorwaarden te eisen voor het personeel in zorg en welzijn. Er zijn dringend verbeteringen nodig om personeelstekorten op te lossen. De Wereldgezondheidsorganisatie sprak van een tikkende tijdbom die de gezondheidszorg in Europa en Centraal Azië bedreigt. EPSU wil beleidsmakers bewust maken van de hoogdringendheid en vraagt versterkt collectief overleg in alle Europese landen.

Alleen zo kan adequaat gezorgd worden voor eerlijke lonen, goede arbeidsomstandigheden en vakbondsrechten voor het personeel. De situatie vraagt ook voldoende overheidsfinanciering en -investeringen. Gezondheid en zorg zijn een publiek goed en commercialisering biedt geen oplossing. EPSU wil dat de verschillende actoren samen aan de slag gaan. De aanpak van de problemen in de gezondheidssector kan enkel door samenwerking van verschillende Europese partners, zoals de Europese afdelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Internationale Arbeidsorganisatie, maar ook de Raad van Europa en de EU-instellingen.

Meer informatie op www.epsu.org

Afbeelding: Shutterstock