In heel Europa groeit de belangstelling voor de vierdagenweek. In het VK stapten 61 bedrijven in een proefproject met loonbehoud. De resultaten zijn duidelijk: minder ziekteverzuim, stress en burn-out. Intussen gaven al 56 bedrijven aan het project te verlengen.

In 18 bedrijven wordt het systeem permanent ingevoerd. In Spanje loopt een proefproject met een 32-urenweek zonder loonverlies. De regering investeert hierin 50 miljoen euro. Naar verwachting zullen ongeveer 200 bedrijven en drie- tot zesduizend werknemers deelnemen. In Portugal selecteerde de regering begin dit jaar een aantal bedrijven waar proefprojecten met arbeidsduurvermindering opgezet worden.

De eerste jaarhelft wordt het project met opleidingen voorbereid. In de tweede jaarhelft gaat het project effectief van start. De werkweek zal 32, 34 of 36 uur duren, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf, maar zonder loonverlies voor het personeel. Momenteel bedraagt de werkweek in Portugal 40 uur en in de overheidssector 35 uur. Aan het einde van het proefproject krijgen de betrokken bedrijven een maand de tijd om te beslissen of ze verder gaan met de verkorte werkweek.