Nood aan meer aandacht voor veiligheid van vrouwen op het werk

Gezondheid en veiligheid op het werk zijn fundamentele rechten. Toch zijn ze niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veiligheid is ongelijk verdeeld. De internationale dienstenvakbond UNI Global Union riep naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart op om het verband tussen gezondheid op het werk en gender in kaart te brengen.

Uit de cijfers blijkt dat in ‘mannelijke’ sectoren meer arbeidsongevallen gebeuren. Werknemers worden er meer blootgesteld aan fysieke risico’s. In ‘vrouwelijke’ sectoren is meer sprake van repetitieve bewegingen, een ongemakkelijke lichaamshouding en monotoon werk. Ook pesterijen, seksuele intimidatie en discriminatie, komen bij vrouwen vaker voor. Bovendien heeft ook de ongelijke verdeling tussen huishoudelijke taken en betaald werk buitenshuis een impact op de gezondheid van veel vrouwen. Er is dus nood aan meer en bijzondere aandacht voor de gezondheid en veiligheid van vrouwelijke werkneemsters, concluderen de onderzoekers. Zeker tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. In een gids legt UNI uit hoe vakbondsafgevaardigden concreet aan de slag kunnen om daar in overleg met de werkgever aan te werken.

https://uniglobalunion.org/news/8-march-rising-together-for-womens-health-safety