Wat kan je doen tegen pesten op het werk?

Recent werd met de “week tegen pesten” de aandacht gevestigd op een belangrijk en ingrijpend maatschappelijk probleem. Nog altijd worden te veel mensen het slachtoffer van pesterijen, ook op de werkvloer. Maar wat doe je er tegen?

Omdat je werkgever verantwoordelijk is voor het welzijn en de gezondheid van de werknemers op de werkvloer, moet die de risico’s in kaart brengen en preventiemaatregelen nemen, met bijzondere aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Je werkgever moet ook de geschikte maatregelen nemen als er zich pesterijen voordoen. Hij moet voorzien in procedures en contactpersonen waar je als slachtoffer terecht kan. Die moeten in het arbeidsreglement staan.

Interne procedures
Als slachtoffer kan je in eerste instantie terecht bij je werkgever zelf, maar ook bij je collega’s van de werknemersvertegenwoordiging (bv. vakbondsafvaardiging of comité).

Daarnaast kan je je wenden tot de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten (interne of externe preventiedienst) in het kader van een informele procedure. Zij zullen je verhaal beluisteren en advies geven, maar kunnen ook op jouw verzoek tussenkomen bij bv. je leidinggevende of de HR-afdeling. Ze kunnen ook een verzoeningsprocedure opstarten met de andere betrokken persoon.

Ten slotte kan je een formele procedure opstarten. Dat doe je bij de preventieadviseur psychosociale aspecten. Die zal de situatie onderzoeken, kan personen horen en zal aan je werkgever concrete maatregelen voorstellen. Het is uiteindelijk je werkgever die beslist welke maatregelen worden genomen.

Ontslagbescherming
Wanneer je een formele procedure opstart voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, dan geniet je als werknemer een ontslagbescherming vanaf zodra je verzoek in ontvangst werd genomen en aanvaard.

Externe procedures
Brengen de interne procedures geen soelaas, dan kan je ook een beroep doen op de Inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk.
Je kan als werknemer ook naar de arbeidsrechtbank om een einde te doen stellen aan de pesterijen, om maatregelen te doen opleggen of een schadevergoeding te vorderen.

Is er ten slotte sprake van een misdrijf, dan kan je als slachtoffer een klacht indienen bij de politie, het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter. De vermeende dader kan dan eventueel vervolgd worden voor de correctionele rechtbank.

Auteur: Bram Van Goethem | Afbeelding: Shutterstock