Hoe zit het met die koopkrachtpremie van 500 of 750 euro?

De media stonden er vol van. Werknemers krijgen in 2023 een koopkrachtpremie van maximum 500 of 750 euro, afhankelijk van hoe goed of uitzonderlijk goed hun bedrijf het doet. Maar wat betekent ’goed’? En krijg jij die premie?

Dat is helaas lang niet zeker. Na moeizame onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers besliste de regering een eenmalige netto koopkrachtpremie toe te staan, maar ze liet een heleboel losse eindjes na. Elke Maes, algemeen coördinator sector Diensten & Financiën bij ACV Puls, legt uit.

Maes: “De voorbije maanden probeerden de vakbonden met de werkgevers een interprofessioneel akkoord te sluiten, dat geldt voor alle werknemers in de privésector. Dat lukte niet, omdat de regering via de Loonnormwet de loonstijging beperkte tot 0,0%. Daar verzetten de vakbonden zich al jaren tegen. Er is dus geen interprofessioneel akkoord over de loongroei.”

Hoe moet het dan verder?
Maes: “Omdat er geen akkoord is tussen de sociale partners, heeft de regering de knoop doorgehakt en beslist om de marge voor loonstijgingen op 0% te houden. Ze geeft wel de mogelijkheid aan sectoren of bedrijven om een netto premie tot 500 of 750 euro uit te reiken in bedrijven die hoge of uitzonderlijk hoge winsten behaalden. Maar over wat ‘hoog’ en ‘uitzonderlijk hoog’ is, heeft de regering zich niet uitgesproken. Dat debat zal nu dus gevoerd worden in de verschillende sectoren. Het is overigens ook nog altijd wachten op de concrete wetteksten over deze premie. Zoals het nu voorligt, gaat het om een netto premie in de vorm van consumptiecheques.”

Als werknemer bij een bedrijf met hoge winst, krijg ik dus 500 euro netto?
Maes: “Hopelijk wel, maar het kan ook minder of zelfs niks zijn. Dat hangt af van de onderhandelingen in de sector. Wij willen dat zoveel mogelijk werknemers de premie krijgen. En als we daar niet in slagen op sectorvlak, zullen we proberen afspraken te maken met je werkgever”.

De onderhandelingen komen er binnenkort aan. Wat mogen we verwachten?
Maes: “Behalve de premie is er op vlak van effectieve koopkracht bitter weinig bewegingsvrijheid. Maar we zetten ook enorm in op thema’s als werkbaar werk, tijdkrediet, mobiliteit, eindeloopbaan, telewerk, vakantie … En we lossen ook de discussie over de vakbondspremie niet. Die willen we in alle sectoren!”

Zijn er in jouw bedrijf thema’s die jij graag beter geregeld wil zien? Laat het ons zeker weten via je ACV Puls-personeelsvertegenwoordiger.

Auteur: Tom Van Aken |  Afbeelding: Adobe Stock