Europese vooruitgang voor platformwerkers

Begin vorig jaar bleek uit een studie van de KU Leuven dat de vijf grootste platformbedrijven in België rommelen met arbeidsvoorwaarden. Werknemers bij Takeaway, Ring Twice, Deliveroo, Yoopies en Top Help meldden schendingen van het minimumloon, onduidelijke contracten en een gebrek aan collectieve vertegenwoordiging. Platformbedrijven doen er alles aan om kosten te besparen. Begin februari nam het Europees Parlement (EP) maatregelen die platformwerkers recht geven op o.a. betaald ziekteverlof, betaalde vakantie en lonen conform de nationale wetgeving of collectieve overeenkomsten. In totaal telt de EU circa 28 miljoen platformwerkers, vaak als schijnzelfstandige. De nieuwe Europese regels zorgen voor eerlijke concurrentie ten voordele van bedrijven die wel de wet naleven. Het Europees Vakverbond (EVV) is tevreden. Al te lang glippen platformbedrijven – vaak geleid door multimiljonairs – door de mazen van het net en ontwijken ze de meest elementaire verplichtingen tegenover hun werknemers. Het is nu aan de Europese Raad om de ambities van het EP om te zetten in concrete voorstellen.

www.etuc.org

Afbeelding: Shutterstock