Wat als ik tijdens mijn progressieve tewerk­stelling ziek word?

Krijg ik dan nog gewaarborgd loon van mijn werkgever? Ja, indien je al 20 weken progressief terug aan het werk was.

Op 28 november 2022 wijzigden de regels van niet-betaling van gewaarborgd loon in geval van progressieve tewerkstelling. De periode van niet-betaling beperkt zich nu tot de eerste 20 weken van de progressieve tewerkstelling. Wanneer je dus bijvoorbeeld 15 weken progressief aan het werk bent en terug volledig arbeidsongeschikt wordt, moet je werkgever je geen gewaarborgd loon betalen. Maar dat moet wél als je ziek wordt in de 21ste week van je progressieve tewerkstelling. Dan zal je van je werkgever gewaarborgd loon ontvangen op basis van je gedeeltelijke tewerkstelling. Je krijgt daarbij ook een aanvulling van je ziekenfonds.

Voorbeeld: je werkt als bediende en begint na een periode van ziekte progressief te werken op 12 december 2022. Op 22 mei word je opnieuw ziek tot en met 30 juni 2023. Omdat je al meer dan 20 weken progressief aan het werk was, zal je werkgever je 30 dagen gewaarborgd loon uitbetalen (tot 20 juni 2023).

Mogelijk word je echter al ziek in de eerste 20 weken van je progressieve tewerkstelling en blijft je ziekte verder doorlopen.

Voorbeeld: je werkt als bediende en begint na een periode van ziekte progressief te werken op 12 december 2022. Op 10 april word je opnieuw ziek tot en met 14 mei 2023. Je werkgever zal geen gewaarborgd loon moeten betalen voor de eerste 21 ziektedagen van 10 tot en met 30 april omdat die in de eerste 20 weken van je progressieve tewerkstelling vallen. Maar hij zal wel een saldo van het gewaarborgd loon moeten betalen voor de ziektedagen van 1 tot en met 9 mei (van de 22ste tot de 30ste dag).

Wat als je na die eerste periode van 20 weken progressieve tewerkstelling opnieuw ziek wordt? Eens de 20 weken verstreken zijn binnen eenzelfde lopende toestemming van het ziekenfonds, gelden terug de gewone regels van gewaarborgd loon bij ziekte. Er zal dan bekeken worden of het om herval binnen de 14 kalenderdagen gaat, wanneer verschillende ziekteperiodes elkaar opvolgen. Er start pas een nieuwe periode van 20 weken als de adviserend arts van het ziekenfonds na herval een nieuwe toestemming geeft om progressief aan het werk te gaan.

Auteur: Audrey Rottier | Afbeelding: Shutterstock