Indexering belastingschalen levert hoger nettoloon op

Naast de lonen van heel wat werknemers, worden in januari ook de belastingschalen geïndexeerd. Daardoor zal iedereen wellicht wat meer nettoloon overhouden.

Belastingen betaal je in België volgens een progressief systeem. Hoeveel belastingen je betaalt, hangt af van de hoogte van je loon. Dat loon wordt in verschillende ‘schijven’ gesneden. Op de laagste schijf betaal je laag belastingtarief. Maar bij elke hogere ‘schijf’ van je loon stijgt ook het belastingpercentage.

Die loonschijven worden nu geïndexeerd. Dat is goed nieuws. Want anders zou een indexering van je loon betekenen dat je wellicht ook in een hogere schijf belandt. Dan ben je dat hogere loon voor een groot stuk al meteen terug kwijt aan de fiscus. Dat is uiteraard niet de bedoeling.

De belastingschalen worden dit jaar wel erg fors geïndexeerd. Dat is niet verwonderlijk met de huidige inflatie. Gemiddeld zou de indexering een werknemer 50 euro netto per maand opleveren. Twee jaar geleden was dat ongeveer 5 euro en vorig jaar ongeveer 20 euro. Goed nieuws dus voor je portemonnee!

Toch vegen de geïndexeerde belastingschalen niet alle problemen weg. Want niet alle bedragen worden (helemaal) geïndexeerd. De terugbetaling van het woon-werkverkeer blijft ondanks de stijgende benzineprijzen beperkt tot 0,15 euro per kilometer. En ook het bijkomend jaarlijks forfait van 75 tot 175 euro voor verplaatsingskosten indien je minstens 75 kilometer van je werk woont, wordt niet geïndexeerd.

Verder blijft ook de belastingvrijstelling voor ecocheques beperkt tot 250 euro per jaar. Voor sport- en cultuurcheques blijft de teller staan op 100 euro per jaar.