Vollenbak Vooruit voor meer personeel in zorg, welzijn en cultuur

De zorgsector kampt met een serieus personeelstekort. Of het nu om kinderopvang gaat of een woonzorgcentrum of een instelling voor personen met een handicap: de wachtrij is lang. Het ziekenhuispersoneel bezwijkt bijna onder de combinatie van de combinatie van het griep-, corona- en RSV-virus. En eind vorig jaar liepen de wachttijden in sommige spoeddiensten op een bepaald moment op tot acht uur.

Dat er iets moet veranderen, is duidelijk, vindt ook Olivier Remy die voor ACV Puls mee de non-profit­sector coördineert. “Wachtlijsten en vooral personeelstekorten wegwerken is een werk van lange adem. We moeten dus vooral niet wachten om te werken aan oplossingen. Anders knallen we binnenkort keihard tegen de muur. We willen een toekomstplan voor zorg, welzijn en cultuur zodat blijvend geïnvesteerd wordt in meer personeel en betere lonen en arbeidsomstandigheden. Het is een optelsom van maatregelen die het verschil zal maken.”

 

“Er is werk aan betere werkomstandigheden. Denk maar aan goede uurroosters die het mogelijk maken om je werk te combineren met je privéleven.”

 

Meer personeel vinden, hoe doe je dat?

REMY: “Dat heeft veel te maken met de aantrekkelijkheid van de job en de nood aan investeringen. Daar schort wel wat aan. Niet alleen in de zorg overigens. Er zijn heel wat maatschappelijk relevante jobs die moeilijk ingevuld geraken. Onderwijs, politie… Maar dus ook de zorg.”

Hoe kan je die jobs aantrekkelijker maken?

REMY: “Er moet gesleuteld worden aan betere werkomstandigheden.Denk maar aan goede uurroosters die het mogelijk maken om je werk te combineren met je privéleven. In veel instellingen wordt daar aan gewerkt maar in andere blijft het een pijnpunt en is er nog veel verbetering mogelijk. Daarnaast is er de immense werkdruk door het personeelstekort. Er zijn in alle sectoren van de zorg handen te kort. Door de hoge werkdruk zijn er personeelsleden die sneller uitvallen of vertrekken. En zo stijgt de werkdruk verder. Die vicieuze cirkel moet doorbroken worden.”

“Via het project ‘Kiezen voor de zorg’ proberen we mensen warm te maken voor een zorgjob. Maar ook de overheid zal nog een tandje moeten bijsteken om zij-instromers naar de zorg te leiden. En dan zijn er nog de lonen. Na corona heeft de overheid een inspanning gedaan om die op te trekken maar door jaren heen opgelopen achterstand is groot. De inhaaloperatie is dus niet afgelopen.”

Hoe schat je de bereidheid van je gesprekspartners in?

REMY: “We verwachten dat de werkgevers en vooral de overheid mee in het overleg stappen én dat het tot akkoorden voor de toekomst leidt. We willen met de nationale betoging een duidelijk signaal geven dat we niet terug willen naar de tijd van voor corona. We willen niet steeds opnieuw horen dat we meer moeten doen met minder. We staan op een kantelpunt. Laten we er samen voor zorgen dat het in de juiste richting kantelt.”

Auteur: Jan Deceunynck