Uitbetaling vakbondspremies

Uitzendkrachten

Een uitzendkracht die recht heeft op een eindejaars­premie en lid is van een vakbond, krijgt ook een vakbondspremie. Die bedraagt nu 112 euro per jaar. De vakbondspremie wordt samen met de eindejaarspremie uitbetaald aan het einde van het jaar. Meer info daarover vind je via www.hetacv.be/interimunited.

Socio-culturele sector

In de socio-culturele sector (PC 329) krijgen de gesyndiceerde werknemers een vakbondspremie van 90 euro uitbetaald als ze de volledige vakbondsbijdrage betalen. Wie de bijdrage voor deeltijdse werknemers betaalt, krijgt een premie van 45 euro.

Om recht te hebben op de premie moet je ten laatste op 1 april 2022 bij de vakbond aangesloten zijn. Je moet ook minstens één dag in de sector gewerkt hebben tussen 01/01/2022 en 31/12/2022. Je moet ook in orde zijn met de betaling van de vakbondsbijdrage op het ogenblik van de uitbetaling.

De tewerkstellingsattesten die recht geven op de premie, moeten ingevuld en ondertekend worden terugbezorgd aan je plaatselijke ACV-Puls-secretariaat. De uitbetaalperiode loopt tot 31/03/2023.