De komende maand worden de lonen aangepast in volgende sectoren. De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche, individuele rekening of contract aangeduid als paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.

Januari 2023

PC 200 – Aanvullend PC Bedienden: alle lonen worden met 11,08% verhoogd

PC 226 – Internationale handel: alle lonen worden met 11,19% verhoogd

PC 304 – Podiumkunsten: alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 306 – Verzekeringen: alle lonen worden met 11,19% verhoogd

PC 311 – Grote kleinhandelszaken: alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 313 – Apothekers en tarificatie: alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 315.02 – Luchtvaartmaatschappijen: alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 318 – Gezinszorg: alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 319 – Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk: alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 329 – Socioculturele sector: alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 331 – Welzijn en gezondheidssector Vlaanderen: alle lonen worden met 2% verhoogd