Omwille van de hoge inflatie de laatste maanden, zag het ACV zijn kosten sterk toenemen.  Om onze dienstverlening  te blijven garanderen, is het daarom nodig om de ledenbijdrage voor de meeste leden vanaf 1 januari aan te passen. Zo’n indexering van de ACV-bijdrage zal vanaf 2023 trouwens nog maar 1 keer per jaar worden toegepast. Deze aanpassing is geen aangenaam nieuws, maar we verzekeren je: elke euro die we ontvangen, wordt geïnvesteerd in een versterking van onze dienstverlening en jouw belangenbehartiging. In heel wat sectoren krijg je bovendien een groot deel van je lidgeld terug in de vorm van een vakbondspremie.

Dankzij jouw bijdrage kunnen we blijven opkomen voor jouw rechten. En dat is vandaag meer dan ooit nodig. Denk maar aan het behoud van de automatische index, een goed loon, veilige werkomstandigheden, een leefbare combinatie tussen werk en vrije tijd én betere pensioenen en uitkeringen.