Telewerk is een blijvertje. Dit blijkt uit een onderzoek van Europees instituut Eurofound. In 2021 deden 41,7 miljoen werknemers in de EU aan telewerk. Dat is een verdubbeling tegenover 2019. In 2022 noteerden de onderzoekers een kleine daling. Toch is de opwaartse trend duidelijk. Werknemers en werkgevers kiezen er steeds meer voor. En door technologische ontwikkelingen komen steeds meer functies in aanmerking.

De pandemie toonde de voordelen aan: betere combinatiemogelijkheden voor arbeid en gezin en meer autonomie en flexibiliteit. Op de productiviteit had thuiswerk geen negatieve gevolgen. De cijfers tonen aan dat iets meer vrouwen dan mannen telewerken. De ongelijke taakverdeling in het gezin tussen mannen en vrouwen maakt vrouwen vaker de dupe van extra onbetaald werk. De combinatie arbeid-gezin was voor hen moeilijker.

De onderzoekers stellen ook vast dat telewerk vooral gegroeid is in beter betaalde beroepen en bij hoger geschoolden. Daar kunnen beleidsmakers nog een belangrijke rol spelen. Binnen Europa hebben verschillende landen hun regelgeving aangepast, maar er is geen uniforme aanpak. Europa kan aandringen op betere nationale regelingen. Eurofound beklemtoont dat ook sociale dialoog hierin een cruciale rol speelt.

www.eurofound.europa.eu

Afbeelding: Shutterstock