Grote sociale onrust in het Verenigd Koninkrijk

Afgelopen december organiseerden vakbonden acties in het Verenigd Koninkrijk. Verpleegsters kwamen op straat voor een hoger loon. Ook niet minder dan 10.000 ambulanciers protesteerden. Op verschillende plaatsen kwam het spoorpersoneel in actie. Ook buschauffeurs, douaniers, postbodes en rij-instructeurs toonden hun ongenoegen. In januari plannen leerkrachten en universiteits­medewerkers acties.

Vakbond TUC is niet verbaasd. Ook in de industrie zagen ze deze winter honderden acties. Elk conflict heeft eigen eisen maar veel is ook gemeenschappelijk. Overal zie je een enorme loonramp. De reële lonen, dus rekening houdend met de inflatie, liggen gemiddeld lager dan veertien jaar geleden. Tegelijkertijd zijn de dividenden voor de aandeelhouders in de privésector gestegen. In de openbare sector weigert de overheid de nodige middelen te voorzien voor noodzakelijke loonstijgingen.

Jarenlang zijn de lonen van werknemers niet gestegen. De huidige inflatie heeft dramatische gevolgen voor de koopkracht. Toch gaan de acties niet alleen over loon. Ze gaan ook over arbeidsomstandigheden, werkzekerheid en de oproep om een halt toe te roepen aan de vele flexibele en onzekere arbeidscontracten. In sommige sectoren leidden de acties al tot verbeterde afspraken.

www.tuc.org.uk

Afbeelding: BelgaImage